ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2557 เบบี้ฮ่องเต้ ผักกาดฮ่องเต้ เสาวรส องุ่น 24 29.08
2558 เบบี้คอส เบบี้ฮ่องเต้ ฟินเล่ย์ไอส์เบริก์ บร๊อคโคโลนี กะหล่ำปลี  16 20.45
2559 ปวยเหล็ง กาแฟ เคพกูสเบอรี่ พลัม สตรอเบอรี่ องุ่น อาโวคาโด 16 134.58
2560 กรีนโอ๊ค เบบี้คอส เบบี้ฮ่องเต้ ปวยเล็ง ผักกาดฮ่องเต้ ฟักทองญี่ปุ่น ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก มะเขือม่วงก้านดำ  มันเทศญี่ปุ่น เรดโครอล เรดโอ๊ค กาแฟ สตรอเบอรี่ องุ่น อาโวคาโด 103 853.64
2561 เบบี้คอส เบบี่้ฮ่องเต้ ผักกาดฮ่องเต้ กรีนโอ๊ค ฟักทองญี่ปุ่น ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก มันเทศญี่ปุ่น เรดโครอล เรดโอ๊ค กาแฟ องุ่น 135 1,492
2562 คะน้า บร็อคโคโลนี ปวยเล้ง กาแฟ ชา เคพกูสเบอร์รี่ พลับ พลัม สตรอเบอรี่ เสาวรส องุ่น อาโวคาโด มะคาเดเมีย 31 416.33

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562