ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2558 มะเขือเทศลูกท้อ พริกหวาน 19 14.5
2559 ฟักทองญี่ปุ่น 5 6
2560 พริกหวาน มะเขือเทศโทมัส กาแฟ เสาวรส  28 35.25
2561 พริกหวาน มะเขือเทศโทมัส กาแฟ เสาวรส 26 33.25
2562 พริกหวาน มะเขือเทศโทมัส กาแฟ มะม่วง ส้ม เสาวรส อาโวคาโด 31 80.40

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562