ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2559 มะนาว มะเขือเทศโทมัส องุ่น 11 41
2560 มะนาว มะเขือเทศโทมัส องุ่น 12 41
2561 กะหล่ำปลี แตงกวาญี่ปุ่น ผักสลัด พริกหวาน มะเขือเทศท้อ ทะเขือเทศเชอรี่ เสาวรส องุ่น  22 22.3

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561