ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2557 ซาโยเต้ 23 27.45
2558 กะหล่ำปลี แตงกวาญี่ปุ่น ผักกาดขาวปลี 30 46.8
2559 คะน้าฮ่องกง แตงกวาญี่ปุ่น บร๊อคโคโลนี ผักกาดฮ่องเต้ ผักกาดขาวปลี เคพกูสเบอรี่ องุ่น เสาวรส ลิ้นจี่ 45 139
2560

กะหล่ำปลี คะน้า แตงกวาญี่ปุ่น บล็อคโคโลนี่ ผักกาดขาวปลี ผักกาดฮ่องเต้ มันเทศญี่ปุ่น กาแฟ ลิ้นจี่ เสาวรส องุ่น

78 534
2561 กะหล่ำปลี คะน้าฮ่องกง ชะอม แตงกวาญี่ปุ่น บล็อคโคโลนี เบบี้คอส เบบี้แครอท ผักกาดขาวปลี ผักกาดฮ่องเต้ ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก มันเทศญี่ปุ่น ถั่วดาวอินคา กาแฟ ชา เงาะ พีช ลำไย ลิ้นจี่ สตรอเบอรี่ เสาวรส อาโวคาโด  186 1,997
2562 กาแฟ ชา 50 1200.70

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562