ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2558 พริกกะเหรี่ยง 20 54.65
2559 ตะไคร้ เสาวรส ไผ่ ชะพลู 17 26
2560 ตะไคร้ บัตเตอร์นัท ไผ่หวาน พริกขี้หนู ฟักทองญี่ปุ่น ฟักทองสีขาว กาแฟอราบิก้า เสาวรส  47 127.75
2561 ไผ่หวาน พริกกะเหรี่ยง พริกซุปเปอร์ฮอท ชะพลู มะเขือเทศโทมัส กาแฟอราบิก้า เสาวรส 45 108
2562 มะเขือเทศเชอรี่ ฟักทอง เสาวรส 19 15

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562