ข้อมูล GAP

         การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 การสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP จำนวน 9 ชนิด เกษตรกร จำนวน 68 ราย 

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2557 เสาวรส 3 5.25
2558 เสาวรส องุ่น 40 36.5
2559 ผักกาดขาวปลี ผักกาดกวางตุ้ง แตงกวาญี่ปุ่น คะน้า ผักบุ้ง 5 6
2560 กระเทียม คะน้ายอด แตงกวาญี่ปุ่น ผักกาดกวางตุ้ง ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี ผักบุ้ง มะม่วง เสาวรส  27 138.75
2561 คะน้ายอด ผักกาดขาวปลี ฟักทองญี่ปุ่น มะเขือเทศเชอรี่ แตงหอมตาข่ายสีส้ม มันเทศญี่ปุ่น มะม่วง เสาวรส องุ่น 35 225.25
2562 กะเทียม หน่อไม้ฝรั่ง มะม่วง 6 33

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562