ข้อมูลการก่อสร้าง อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

แผนผังสิ่งปลูกสร้าง   ดาวน์โหลดข้อมูลค่าเสื่อมราคา  

งบประมาณสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 19,747,800 บาท
จำนวนรายการสิ่งก่อสร้าง 11 รายการ
ลำดับ ปีงบ รายการ สัญลักษณ์ Code อาคาร Status ขนาดอาคาร
กว้าง(ม.) ยาว(ม.)
รวมพื้นที่
(ตร.ม.)
ราคาก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย
1 2552 โรงเรือน 1 โรงเรือน  
2 2552 โรงปุ๋ยหมัก 1 โรงเรือน  
3 2552 โรงปุ๋ยหมัก 1 โรงเรือน  
4 2557 โรงเรือน 1 แห่ง  
5 2559 การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค 1 แห่ง  
6 2559 โรงเรือน 1 โรงเรือน  
7 2559 อาคารวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 1 หลัง  
8 2560 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1 แห่ง  
9 2563 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1 แห่ง  
10 2563 ปรับปรุงห้องครัว 1 แห่ง  
11 2563 โรงเรือนเพาะกล้าพร้อมชั้นวาง 1 แห่ง