ข้อมูลการก่อสร้าง อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

แผนผังสิ่งปลูกสร้าง   ดาวน์โหลดข้อมูลค่าเสื่อมราคา  

งบประมาณสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 5,396,800 บาท
จำนวนรายการสิ่งก่อสร้าง 9 รายการ
ลำดับ ปีงบ รายการ สัญลักษณ์ Code อาคาร Status ขนาดอาคาร
กว้าง(ม.) ยาว(ม.)
รวมพื้นที่
(ตร.ม.)
ราคาก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย
1 2552 โรงเรือนเพาะชำ 1 โรงเรือน  
2 2552 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 1 โรงเรือน  
3 2552 โรงเรือนเพาะเห็ด 1 โรงเรือน  
4 2553 โรงเก็บวัสดุ 1 แห่ง  
5 2553 ห้องครัว 1 แห่ง  
6 2557 สร้างห้องน้ำ 1 แห่ง  
7 2558 โรงเรือนปลูกพืช 1 โรงเรือน  
8 2559 อาคารวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 1 หลัง  
9 2563 โรงเรือนเพาะกล้าพร้อมชั้นวาง 1 โรงเรือน