ประวัติความเป็นมา

     วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 นายอำเภอพบพระ ได้มีหนังสือถึงประธานมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อโปรดขอพิจารณาดำเนินการจัดตั้งโครงการขยายผลโครงการหลวง ในพื้นที่ 2 ตำบลได้แก่ ตำบลคีรีราษฎร์ ตำบลรวมไทยพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และรักษาป่าผืนใหญ่ของประเทศไว้ให้อุดมสมบูรณ์สืบไป ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  เข้าดำเนินการพัฒนา โดยเริ่มดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ ในปีที่ พ.ศ. 2560

 

ที่ตั้งโครงการ

     สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระตั้งอยู่หมู่ที่  4  ตำบลคีรีราษฎร์  พิกัดที่  47 Q 478774 ม.ตะวันออก 1822203 ม.เหนือ อยู่ห่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะทาง 425 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง อยู่ห่างจากจังหวัดตาก ระยะทาง 142 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 33 นาที อยู่ห่างจากอำเภอพบพระ ระยะทาง 42.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 1 นาที โดยเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยางทั้งหมด     

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน

 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562