ประวัติความเป็นมา

          นายสรพงษ์ ปัตติอนันต์ ผู้ใหญ่บ้านวังไผ่ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ได้ทำหนังสือที่พิเศษ 1/2550 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ถึงหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ขอความอนุเคราะห์ในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนบ้านวังไผ่ และมูลนิธิโครงการหลวงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  เข้าดำเนินการพัฒนา โดยจัดตั้งเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ ในปี พ.ศ. 2551

 

ที่ตั้งโครงการ

     สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  8  ตำบลนาไร่หลวง  พิกัดที่ E 423 N 734 ในแผนที่ระวาง 5147 IV โดยอยู่ห่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะทาง 299 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 49 นาที อยู่ห่างจากจังหวัดน่าน ระยะทาง 87 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1.5 ชั่วโมง อยู่ห่างจากอำเภอสองแคว ระยะทาง 9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 10 นาที และอยู่ห่างจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า อำเภอปง จังหวัดพะเยา ระยะทาง 57 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง เส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยางทั้งหมด

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562